Garantier

Garantier vid villaspolning och vid underhållsspolning i flerfamiljshus.

Vi lämnar 2 års funktionsgaranti på avloppsrören efter vi utfört en villaspolning.

Garantin innebär att vi återvänder kostnadsfritt på ordinarie arbetstid, för att åtgärda återkommande stopp i avloppssystemet i villan vi spolat. Garantin gäller i två år från utfört arbete och under förutsättning att stoppet inte orsakats av oaktsamhet. Det innebär att garantin inte gäller om du:

  • spolat ner sanitetsprodukter såsom blöjor, bindor, tamponger, tops, trosskydd, bommullsrondeller etc.
  • hällt ut bruk, cement, målarfärg, fogmassa eller annat byggnadsmaterial i toalett och vaskar.
  • hällt ut smält smör, matolja eller andra köksfetter i avloppet. 
  • använt dig av kausticsoda eller andra typer av ”propplösare” i avloppet.
  • spolat ner hushållspapper, våtservetter, Torky, pappershandukar etc.

 

Garantin gäller inte om stoppet orsakats av främmande föremål i avloppet t ex doftblock, leksaker, saxar eller annat som inte ska spolas ner i avlopp.

Garantin gäller inte om det är konstruktionsfel på ledningarna, rötter, ras eller svackor i ledningarna.

Garantin gäller inte om någon annan hantverkare/firma gör ändringar eller spolar i ledningar som berörs av garantin.

Alla garantiarbeten utförs endast under ordinarie arbetstid, vardagar 7.30-16.00. Övrig tid debiteras enligt jourtaxa.

 

 

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.